TRANSMISJA LIVE W SYSTEMIE PPV

Regulamin

REGULAMIN DOSTĘPU DO USŁUGI PPV TRANSMISJI

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w języku polskim zasady świadczenia usługi dodatkowej, do usługi dostarczania transmisji TV, oferowanej przez c z siedzibą przy ul. Belgradzka 4 lok. U14, NIP 5213670299, REGON147207997, KRS 0000506350, adres poczty elektronicznej: manager@galitsyna-show.com

 2. DEFINICJE

  Usługa PPV – audiowizualna usługa medialna na żądanie typu „pay–per–view” (tzn. płatność za obejrzenie konkretnej treści), świadczona odpłatnie przez, GALITSYNA Art Group Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Belgradzka 4 lok. U14, NIP 5213670299, jako jednorazowa usługa, polegająca na zapewnieniu użytkownikowi dostępu do zakodowanej pojedynczej Audycji, udostępnianej odpłatnie w czasie rzeczywistym („na żywo”), z wykorzystaniem Sprzętu. 

  Organizator - GALITSYNA Art Group Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Belgradzka 4 lok. U14, NIP 5213670299
  Użytkownik – osoba fizyczna która korzysta z usług systemu https://online.teatrpiasku.pl 

  Audycja lub Wydarzenie – dostęp „na żywo” do wydarzenia sportowego
  Zamówienie – czynność Użytkownika poprzedzająca Autoryzację i aktywację Usługi PPV, na zasadach i w formie określonej niniejszym Regulaminem
  Autoryzacja – identyfikacja Użytkownika przez GALITSYNA Art Group Sp. z o.o. weryfikacja oraz potwierdzenie możliwości naliczenia Opłaty za Usługę PPV, której pozytywny wynik jest warunkiem skorzystania z Usługi PPV.

  Okres Dostępu – przedział czasowy od godziny rozpoczęcia Audycji do godziny zakończenia Audycji, w którym dostępne będzie Wydarzenie, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może ulec zmianie w przypadku zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia Wydarzenia przez jego nadawcę.
  Opłata – należność od Użytkownika na rzecz GALITSYNA Art Group Sp. z o.o. w maksymalnej kwocie 100 PLN (brutto), lub kwocie promocyjnej w trakcie trwania promocji z tytułu świadczenia Usługi PPV, płatna na zasadach i w formie określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI PPV
  1. Do skorzystania z Usługi PPV uprawniony jest Użytkownik, który posiada sprawny sprzęt z obsługą technologii HTML5 oraz dostępem do Internetu. Transmisja dostępna jest za pośrednictwem komputerów PC, urządzeń mobilnych, oraz telewizorów typu smart TV z obsługą HTML5.
  2. Zamówienie dokonywane jest za pomocą strony internetowej https://online.teatrpiasku.pl
  3. W celu skorzystania z Usługi PPV Użytkownik powinien dokonać zamówienia na stronie https://online.teatrpiasku.pl oraz płatności za pośrednictwem płatności internetowych PayU. Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po opłaceniu usługi w portalu https://online.teatrpiasku.pl . Użytkownik otrzyma dostęp do usługi za pomocą poczty elektronicznej na adres podany podczas składania zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza akceptuję Regulaminu który dostępny jest na stronie https://online.teatrpiasku.pl
  4. Przed Zamówieniem Usługi PPV, Abonent zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie https://online.teatrpiasku.pl
  5. Zamówienie Usługi PPV jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  6. Zakupiona transmisja umożliwia dostęp do usługi transmisji całego wydarzenia w systemie PPV.
  7. W czasie korzystania z Usługi PPV mogą wystąpić krótkie przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od GALITSYNA Art Group Sp. z o.o.
  8. Audycja może być wykorzystana przez Użytkowników jedynie do własnego użytku osobistego na terytorium Unii Europejskiej.
  9. Zakupiony dostęp może być użyty na jednym urządzeniu w tym samym czasie.
  10. GALITSYNA Art Group Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem korzystania z Usługi PPV oraz za skutki ujawnienia przez Użytkownika treści udostępnionych w ramach Usługi PPV osobom trzecim, w tym osobom niepełnoletnim, poprzez brak zachowania odpowiednich środków ostrożności.
  11. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Bez spełnienia tego obowiązku umowa nie zostaje zawarta.
 4. PŁATNOŚĆ
  1. Płatność za Usługę PPV dokonywana jest za pomocą systemu PayU. Za dokonanie opłaty uważa się moment potwierdzenia płatności przez system PayU.
  2. GALITSYNA Art Group Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikające podczas weryfikacji płatności w systemie PayU.
  3. Użytkownikowi nie przysługuje Zwrot Opłaty w całości, ani w części w przypadku braku pełnego dostępu do Wydarzenia w całym Okresie Dostępu, spowodowanego opóźnieniem użytkownika w dokonaniu Zamówienia.
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Usługa PPV opisana w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi usługami świadczonymi na zasadach promocyjnych GALITSYNA Art Group Sp. z o.o.
  2. Regulamin dostępny jest na stronie https://online.teatrpiasku.pl, oraz w siedzibie firmy GALITSYNA Art Group Sp. z o.o.
  3. Korzystanie z Usługi dozwolone wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
  4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 marca 2020r.
 6. REKLAMACJA
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji:
   • w momencie niedostępności systemu https://online.teatrpiasku.pl lub jego awarii
  2. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest brak logowania w systemie https://online.teatrpiasku.pl
  3. Reklamacja nie przysługuje w przypadku występowania krótkich przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od GALITSYNA Art Group Sp. z o.o.
  4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od momentu jej złożenia
  5. Reklamacje można składać pod adresem manager@galitsyna-show.com
  6. W momencie uwzględnienia reklamacji użytkownik otrzyma zwrot środków o wartości zakupionego dostępu.


TEATR PIASKU® Online

Transmisje na żywo spektakli i koncertów Teatru Piasku Tetiany Galitsyny w systemie PPV.


W jaki sposób 
zalogować się na streaming? 


Transmisja będzie dostępna na 40 minut przed wydarzeniem, jednak prosimy o wcześniejsze zalogowanie się (minimum na 20 minut przed spektaklem), żeby sprawdzić połączenie internetowe.

 

Prosimy o wcześniejsze zalogowanie się na 40 minut przed spektaklem.

Do zalogowania się prosimy użyć Państwa adresu mailowego oraz hasła, które ustalali Państwo podczas zakupu biletu na stronie Online.TeatrPiasku.pl

Przy zakupie biletu na innej bileterii, prosimy poniżej wybrać odpowiednią bileterię i wprowadzić właściwe dane:

GoOut: numer biletu

Bilety.FM: kod biletu

empik: kod biletu

Going: kod biletu

aBilet: id biletu

Ticketmaster: kod dostępu

Eventim: kod kreskowy biletu

KupBilecik: kod biletu

eBilet: numer transaksji

Biletyna: hasło z biletu

Jeśli nie Pamiętają Państwo hasła, w dniu wydarzenia na 40 minut przed spektaklem, zostanie uruchomiona możliwość zresetowania hasła.

Jeden kod upoważnia do odtworzenia wydarzenia na jednym urządzeniu. 

Jeśli z różnych przyczyn nie będzie możliwe, nagranie spektaklu będzie dostępne do ponownego obejrzenia od godziny 21 do godziny 24 dnia następnego. 

W celu ponownego zalogowania się, będą Państwo mogli użyć ponownie swojego maila i hasła, jednak prosimy pamiętać, że zalogowanie się będzie możliwe tylko na tym urządzeniu, na którym logowali się Państwo wcześniej. 

Jeśli będą Państwo mieli jakiekolwiek pytania, dotyczące wydarzenia, prosimy o kontakt mailowy manager@galitsyna-show.com

lub telefoniczny +48 535 661 601. 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji i chętnie pomożemy i odpowiemy na wszystkie pytania.

 

Transmisja odbywa się w czasie rzeczywistym, więc to, co będzie działo się na scenie, Państwo będziecie oglądać na ekranach swoich komputerów i telewizorów.

Sugerujemy logować się na transmisję na laptopie, komputerze korzystając z przeglądarki Google Chrome i ewentualnie udostępnić ekran na telewizor. 

Wydarzenie będzie realizowane na najwyższym poziomie, aby mogli Państwo w pełni cieszyć się spektaklem.

 

Życzymy Państwu przyjemnej zabawy razem z nami.
Organizator:

GALITSYNA Art Group Sp. z o.o.

Warszawa 02-793

ul. Belgradzka 4 lok. U14


Kontakt:

+48 535 661 601

manager@galitsyna-show.comW razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z właścicielem kanału: manager@galitsyna-show.com

© 2018 PPV Stream

Pomoc:     bok@ppv-stream.pl